duminică, 5 iunie 2011

Valorificarea datelor colectate


Plan de activitati pentru combaterea violentei scolare
 1. Realizarea unor baze de date care sa cuprinda informatii despre elevii provenind din familii monoparentale, cu parinti plecati la munca in strainatate, copii aflati in plasament, copii cu tendinte violente si copii cu CES.
 2. Realizarea unor parteneriate intre scoala si Politie, Jandarmerie, DSP, DGASPC, Directia de Cultura, ONG-uri.
 3. Conceperea, aplicarea si interpretarea unor chestionare care sa vizeze interesele scolare si extrascolare ale elevilor, abilitati personale, relatia cu familia sau apartinatorii legali, cauzele lipsei sau redusei motivatii scolare.
 4. Consiliere de grup (in cadrul orelor de dirigentie, cu colaborarea profesorilor diriginti, a reprezentatilor institutiilor partenere) pe teme legate de: imaginea si stima de sine, managementul emotiilor disfunctionale, formarea unor abilitati de comunicare si relationare asertiva, gestionarea conflictelor, educatie pentru valori (toleranta, respect, generozitate, cooperare, prietenie, ect.), prevenirea si combaterea violentei, managementul invatarii, managementul stilului de viata, etc.
·         Activitatile vor include informare cu privire la aspectele mentionate, exercitii individuale si in echipa, realizarea de postere, desene, colaje, pliante, mesaje specifice, sloganuri completarea unor fise tip, analiza unor studii de caz, vizionarea unor filme.
·         Realizarea unei Constitutii a non violentei sau un Decalog al non violentei, care sa includa reguli si sanctiuni propuse de elevi si afisarea ei/lui in fiecare clasa si pe holurile scolii.
·         Selectarea si instruirea unor echipe de elevi care sa medieze conflictele dintre elevi si care sa vegheze la respectarea Constitutiei non violentei. In selectarea lor vor fi consultati toti elevii scolii pe baza unor criterii propuse de consiliul profesoral. Elevii mediatori vor purta ecusoane ca semn distinctiv si vor fi valorizati pozitiv prin afisarea pe un panou special amenajat a activitatilor lor saptamanale (foto si articole realizate tot de elevi ai scolii).
·         Saptamana sau luna tolerantei in scoala ( Se organizeaza o competitie pe zile sau saptamani in cadru careia elevii trebuie sa faca dovada manifestarii unor comportamente invatate si exersate in cadrul activitatilor de consiliere  de grup. Castigatorii primesc o diploma si un ecuson pe care il vor purta permanent la scoala. Se poate realiza si un panou cu fotografiile castigatorilor si dovezi foto, sau dovezi scrise de colegi cu privire la comportamentele manifestate de acestia).
·         Realizarea la nivelul fiecarei clase a unei mini echipe de elevi resursa (dintre cei cu rezultate scolare foarte bune si bune) si organizarea unui program de sprijin a colegilor lor cu dificultati de invatare, dar si a celor cu parinti plecati in strainatate sau aflati in plasament la centru.
·         Sprijinirea elevilor cu CES prin activitati de invatare realizate cu profesorul de sprijin,  si consiliere realizata de consilier/psiholog scolar.
·         Realizarea unui panou pe care vor fi plasate fotografii ale elevilor saptamanii /lunii (Cel mai bun la......... in aceasta saptamana/luna) pentru motivarea si cresterea stimei de sine.
(Se vor avea in vedere comportamente sociale, rezultate in invatare, manifestarea unor talente)
 1. Activitati care sa valorizeze interculturalitatea: Zilele culturii rome, Zilele culturii sarbe, Zilele interculturalitatii etc. La aceste evenimente vor participa elevii alaturi de parintii lor si se vor implica in realizarea unor expozitii culinare, confectionare si parada de constume, dansuri si cantece traditionale, sezatori pentru crearea de obiecte traditionale, jocuri si intreceri traditionale; vor fi invitate personalitati apartinand diverselor etnii prezente in scoala.
 2. Activitati care sa imbunatateasca relatia scoala –familie: Cluburi parinti-copii in care acestia sa-si valorifice talentele – produsele realizate fiind prezentate sub forma unor spectacole, expozitii cu ocazia Zilelor parintilor.
 3. Jocuri de miscare, intreceri sportive cu participarea elevilor apartinand tuturor etniilor prezente in scoala. Atragerea mass-mediei locale  si a partenerilor sau a unor sponsori pentru premierea castigatorilor.
 4. Organizarea unor excursii, picnicuri, la care vor participa si parintii.
 5. Lectorate cu parintii pe teme legate de disciplinarea pozitiva a copiilor, relatia parinte-adolescent, rolul familiei in reusita scolara a elevului, toleranta si interculturalitate.
 6. Consilierea cadrelor didactice cu privire la toleranta si interculturalitate, rolul cadrului didactic in prevenirea si combaterea violentei scolare, etc.
Pentru reducerea absenteismului si prevenirea abandonului scolar
 1. Se va realiza o baza de date cu elevii cu numar mare de absente.
 2. Dirigintii vor prezenta saptamanal situatia absentelor la nivelul claselor pe care le coordoneaza.
 3. Se vor realiza vizite la domiciliul elevilor cu multe absente (diriginte si asistent social de la DGASPC) si se vor aplica chestionare membrilor familiei pentru a se identifica perceptia acestora cu privire la cauzele absenteismului ridicat.
 4. Impreuna cu DGASPC si diverse ONG-uri partenere ale scolii si vor elabora programe specifice pentru copiii din familii defavorizate care inregistreaza multe absente:
-          Consiliere individuala pentru identificarea resurselor personale, cresterea stimei de sine, a motivatiei si interesului pentru scoala, managementul invatarii si al stilului de viata;
-          Sprijin in efectuarea temelor de catre echipele de elevi resursa de la nivelul fiecarei clase;
-          Activitati de recreere –sportive, jocuri de miscare;
-          Inscrierea elevilor respectivi in cluburi pentru valorificarea talentelor acestora.
-          Promovarea reusitelor acestor elevi prin intermediul panoului Elevul saptamanii/lunii
-          Sprijin material (alimente, imbracaminte, rechizite, carti, etc) din partea ONG-urilor partenere ale scolii si ajutoare materiale/financiare din partea DGASPC.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu