duminică, 5 iunie 2011

Resurse pentru monitorizarea violentei


Începând cu anul şcolar 2010-2011, şcoala / judeţul dvs. va avea responsabilitatea de a raporta situaţiile de violenţă într-o bază de date naţională. Această bază de date a fost construită pornind de la fişa de monitorizare a situaţiilor de violenţă în şcoală. 
 Ca si profesor psihopedagog (consilier scolar) rolul  meu ar fi:
- de a motiva cadrele didactice pentru implicarea in implementarea sistemului de monitorizare.
- de a pune la dispozitia cadrelor didactice din scolile respective informatii despre modalitatile de completare a fisei de monitorizare a cazurilor de violenta si orice alte date solicita acestia despre itemii cuprinsi in fisa, dificultatile intampinate in completarea acestora.
- realizarea unei statistici pe baza datelor colectate la nivelul scolilor in care activez;
- initierea si medierea unor intalniri cu dirigintii/cu parintii in cadrul carora acestia au ocazia de a discuta problemele ivite, isi pot impartasi ideile, observatiile.
Strategii şi măsuri concrete pentru implementarea sistemului de monitorizare
1. Pregatirea implementarii sistemului de monitorizare prin:
-  in cadrul Consiliului profesoral - informarea colectivelor de cadre didactice din scolile in care imi desfasor activitatea, cu privire la caracteristicile si beneficiile  implementarii sistemului de monitorizare a cazurilor de violenta.
- in cadrul sedintelor cu parintii –informarea acestora cu privire la necesitatea si beneficiile  implementarii unui sistem de monitorizare a violentei scolare.
2. Prezentarea modului de completare si distribuirea fisei tip de monitorizare a cazurilor de violenta tuturor cadrelor didactice;
3. Colaborarea cu directorii educativi de la nivelul scolilor  in monitorizarea propriu-zisa la nivelul fiecarei clase de elevi.(completarea fiselor)
Resurse necesare
- umane : cadrele didactice instruite pentru completarea fiselor de monitorizare (directori educativi, diriginti) si informaticianul scolii/alte persoane instruite pentru completarea periodica a bazei de date.
- materiale - softul specific;  calculator cu internet, hârtie, imprimantă şi copiator, dosare şi spaţiu pentru depozitarea fişelor;
-financiare asigurate de scoala;
- de timp: 2 ore la prezentarea programului in cadrul sedintei consiliului profesoral, respectiv max. 15-20 minute zilnic pt completarea fisei.
Dificultăţi şi bariere
-  de ordin material (costurile pe care le implica achizitionarea hartiei xerox, toner, multiplicarea fiselor, spatiu/mobilier pentru depozitarea fiselor, etc);
- in completarea fiselor la inceputul implementarii programului;
- slaba implicare din partea unor profesori in completarea fiselor si predarea lor in timp util;
- demotivarea pe parcurs a cadrelor didactice ca urmare a faptului ca nu vad rezultate rapide ale implementarii sistemului de monitorizare;
- dificultăţi în introducerea datelor în formularul online (legate si de intreruperea accesului la internet);
-dificultati  in demararea si derularea unor programe de reducere a violenţei în şcoală, ca urmare a datelor obtinute in urma monitorizarii;
Colaboratori
- ISJ
- Directorii şcolii;
- Comisia Calităţii din şcoală;
- Comisia diriginţilor;
- Poliţia de Proximitate.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu